Националната принадлежност на Кръсте Мисирков

17/11/2015

сп. Македонски преглед, год. ХХХІ, 2008, № 1, с. 103-108.
Симов, Йордан. Националната принадлежност на Кръсте Мисирков през погледа на публичните учреждения в Бесарабия през 1916 г.

  Бесарабският период от живота на Кръсте Мисирков, неговите лични позиции и мястото му в обществено-политическия живот в Кишинев са сравнително слабо изследвани. Това важи в най-голяма степен за първата част от престоя му в Бесарабия -1913-1917 г., когато Мисирков е преподавател в Кишиневската Първа мъжка гимназия „Император Александър Първи Благословени“.

  Именно като преподавател в тази гимназия името му е замесено във вестникарски скандал и последвал съдебен процес, които са показателни за начина, по който К. Мисирков е бил възприеман в общественото съзнание в Бесарабия.

  На 17 февруари 1916 година, в един от водещите вестници в Кишинев — „Бессарабская жизнь“ е публикувана статия под заглавие „Авгиевите обори“. Със саркастичен тон нейният автор, подписан като М. Антонов, отправя нападки към неназована местна гимназия — срещу личността на директора и на преподавателите, както и срещу установените порядки в нея. 

 Директорът на училището, което авторът признава, че се ползва с най-добра репутация, е описан като плешив невежа, страдащ от хемороиди, лишен от педагогически знания и принципи, но притежаващ усет да се подмазва на имащите власт...

Целият материал по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024