Гневът на скопските македонисти срещу Венко Марковски

05/03/2023

сп. Македонски преглед, год. XXX, 2007, № 3, 31-42 
 Гневът на скопските македонисти срещу Венко Марковски

   Напоследък всички вестници и радиостанции в Югославия* се изредиха да крещят срещу едно само по себе си нормално събитие в културния живот на България чествуването на заслужил деец на българската култура. Обаче в случая необикновения дразнител за югославската тревога, и по-конкретно за тревогата на скопските комунисти е обстоятелството, че чествуваното заслужило лице е известният поет Венко Марковски от Скопие по случай 60 години от рождението му. 

 Българският печат отбелязва по този повод заслугите на Марковски за българската литература, като един от най-видните строители на съвременната българска литература и майстор на българския поетичен език, поради което е награждаван последователно с най-високи награди и ордени. 

  Скопяни обаче са засегнати не само от честта, която се прави на „емигранта Венко Марковски“ — както обичат да го титулуват те, но и от съветския печат, и конкретно от в. „Красная звезда“, който печата статия от Марковски, придружена с данни за неговата личност. С други думи, скопските титовци и белградските им вдъхновители са готови да ругаят всекиго, който е удостоил с внимание тоя съвременен български поет от Македония дори тогава, когато той не е казал нито дума срещу тях...

*. Редакционна статия на в. „Македонска трибуна” 1975 г.

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024