Д-р Константин Везенков - героят при Шипка

02/03/2023

Д-р Константин Везенков
Източник: РИМ - Плевен
сп. "Македонски преглед", г. XIII, 1943, 3. Ив. Стойчев. Лекар-воин — боец -герой (д-р Константин Иванов Везенков)... 51 - 57

 Везенковци са от гр. Крушево. Мнозина от тях не са могли да понасят турското иго и преди стотина години са се преселили в Русия. Стоян Везенков е бил войвода в Македония и водач на руските войски през Освободителната война. Негов син — Владимир беше руски офицер, но участвува като доброволец в сръбско-българската война. Той се яви сред нас и през балканската война и командува 10-та прилепска дружина, a почина в София през 1933 година като скромен надничар в отделението за военните музеи. Трети, известен мен Везенков, е д-р Константин Иванов, лекар в българското опълчение през освободителната война. 

За него ще бъде разказано по-долу. Сведенията ми за д-р Везенков са оскъдни, но автентични. Свършил е по медицина в Москва през 1870 год., т. е. ще да е бил роден около 1848 год. Първоначално го намираме уезден лекар във Верея. Напредъкът му в руската чиновиическа йерархия се вижда от това, че е бил класен чиновник от 15. VIII. 1874 г. 

За изслужени години бива повишен в колежки ассесор на 18. V. 1878 год. (указ по Сената № 48) със старшинство от 20. I. 1875 год. При формиране на българското опълчение д-р Константин Ив. Везенков е билъ назначен в редовете на 3-та дружина, без да подозира някой, че този лекар ще се обезсмърти като лекар-борец. Д-р Везенков е оставил спомени за себе си като голям родолюбец, самоотвержен лекар и прекрасен човек...

 Целият материал по-долу:

 
Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024