Автобиография на Кузман Шапкарев от 1864 г. ( I част)

18/03/2016

Кузман Шапкарев
фото: Братя Лиондас
 сп. Македонски преглед, год. III, 1927, № 1. Снегаров, Ив. Принос към историята на просветното дело в Македония. Една автобиография на Кузман Шапкарев от 1864 година..., 3370

Няма друг български град, който в старо и ново време да е бил такъв важен възел в българската културна история, както гр. Охрид. Тази голяма духовна сила той е придобил, несъмнено, като наследие от вдъхновената творческа дейност на двамата Кирило-Методиевите ученици, Климента и Наума.

 Паметта за тях е оставала между тамошното население жива и неизменна през най-тежките времена. Когато елинизмът външно бил притиснал българската стихия в Охрид, този свещен спомен е светил като ярка искра в пепелта на инородната култура и трябвало само да се разрови тази пепел, за да пламнел той с обаен блясък.

А такива разровители се явявали в разни времена, най-вече в епохата на българското възраждане. Един от тях бил и Кузман Шапкарев...

Целият материал четете по-долу:Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024