Проф. Густав Вайганд - Етнография на Македония (Рецензия)

17/03/2016

сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 3. Ст. Романски - Weigand, G. Еthnographiе fon Макеdonien. Leipzig. 1924, 104 s..., 111—118

   Най-новата книга на професор Вайганд върху етнографията на Македония е ценна в много отношения. Преди всичко тя е дело на един от малцината западноевропейски учени, които познават страната непосредствено. 

 Сетне, в нея авторът, който се е посветил изключително на изучаване на балканските народи и техните езици, излага своите схващания върху тъмните, сложни и заплетени проблеми по произхода на тия народи и взаимните отношения между техните езици.

  Познанството на Вайганд с Македония датира отдавна...

Целият материал четете по-долу:Онлайн публикация на труда на проф. Густав Вайганд - Етнография на Македония

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024