Васил Левски и българите в Македония

18/02/2023

Петър Кузманов. Васил Левски и българските общини в Македония. Македонски преглед, 1993, кн. 3, год. XVI, кн. 3., с. 4986. 

 Въпросът за отношението на Васил Левски към революционната дейност на българите в Македония занимава историческата наука вече няколко десетилетия. За разлика от началните опити, които по разбираеми причини са твърде неопределени и предпазливи, новите публикации и особено обнародваните напоследък архивни документи са ценен влог в литературата по разглежданата проблематика. 

В тези проучвания са изказани различни приемливи съображения, предлагат се и обосновани решения, а статията "Васил Левски и Македония" извежда обобщенията до възможната тогава пълнота....

Цялата статия четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024