Нови изследвания за археологията на Македония

29/03/2016

сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 1. Проф. д-р Гаврил Кацаров — Нови изследвания върху археологията на Македония..., 21—25

"...В началото на съглашенската военна намеса в Македония, при френската армия е била създадена специална археологическа служба, на която било възложена задачата да запазва археологическите паметници, да събира случайните находки и да предприема и системни проучвания и разкопки. 

Френската археологическа мисия е обърнала особено внимание на праисторията на Македония, която до войната беше много малко известна. Резултат на това проучване е съчинението на Léon Rey, Observations sur les premiers habitans de la Macedoine, 2 части, Парижъ 1921-22, стр. 308 с 51 таблици..."

Целият материал четете по-долу:Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024