Македония в "Изследване на историята" на Арнолд Тойнби

24/07/2016

сп. Македонски преглед, год. XXII, 1999, № 3. Андреева, Румяна. Българските етнически територии в контекста на глобалната история на Арнолд Тойнби..., 55 - 66.

 ... В концепцията на английския историк българската нация е представена като компактна сила в географските провинции Мизия, Тракия и Македония и като дисперсна общност в смесена етнически среда. 

 Компактно българската общност населява централната част на полуострова в пределите на Царство България, цяла географска Македония, Добруджа (според Тойнби демаркационната линия минава по южния бряг на Дунав), част от Бесарабия - малка област северно от делтата на Дунав, както и Северозападна Тракия. 

 Българите са етническо малцинство, според Тойнби, в крайната западна част от Македония, където съжителстват с албанския етнос...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024