Връзките на ВМОРО с българското военно разузнаване (1912 - 1918)

16/10/2016

Яне Сандански (в белите дрехи) и група български
офицери на фронта, 1912 - 1913 г. 
сп. "Македонски преглед", год. ХXXVIII, 2015, кн. 1, Проданов, Н. Освободителните организации на македонските българи, специалните служби на българската армия и войните за национално обединение (1912 – 1918) ..., 15–34.

...Най-силната и многобройна специална служба на България в периода до края на Първата световна война е военното разузнаване. Това е и напълно естествено с оглед на актуалните тогава държавни задачи, а нейната поява е в резултат от взаимодействието на широк кръг международни и национални фактори. 

 В края на XIX и началото на XX в. военноразузнавателната дейност в Европа придобива невиждан дотогава размах. За придобиване на значима информация започват да се заделят огромни парични суми;... 

   Основен инструмент на тактическото разузнаване са т.нар. партизански отряди. Тук следва да се отбележи най-вече Партизанският отряд на Единадесета пехотна македонска дивизия. Личният състав на това формирование се състои от четници и войводи на ВМОРО. Отрядът е пряк наследник на партизанските формирования на Македоно-одринското опълчение през Балканските войни. 

Корумпираността на Тодор Паница
е всеизвестна - още по време на войната
 става ясно, че в Драмско се е за­ни­ма­вал 
с „пляч­ка­д­жийс­т­во на ед­ро и дреб­но“
 На 22 август 1915 г. със заповед по Военното ведомство №421 е формиран Партизанският отряд, който по щат се състои от щаб, пунктове за събиране на сведения, партизанска рота и партизански взводове. Най-важната щабна структура на Партизанския отряд е Разузнавателната секция, която води на отчет партизанските взводове, събира и обработва информацията за противника и през щаба на дивизията я препраща към щаба на ІІ армия и в Щаба на Действащата армия. Предвидени са десет пункта за събиране на сведения, всеки с началник и шестима куриери. Отделната партизанска рота е формирана по-късно и по щат има 3-ма офицери и 290 фелдфебели, подофицери и войници. Партизанските взводове включват командир – старши подофицер, четири отделения с командири младши подофицери, 30 войници, петима куриери и разузнавачи. 

 Основната част от личния състав на взводовете са македонски българи с дълъг стаж във ВМОРО... В органите на военното контраразузнаване в Македония, Моравско и Драмската област на ръководни позиции са функционери на македоно-одринските организации. Във Велес работи Стефан Петков..., в Ниш – Павел Шатев... , в Беломорието – Тодор Паница...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024