Младежи от Македония, учили в престижни европейски университети с пари от България

22/11/2016

През последните десетилетия на XIX и първата половина 
на ХХ в. значителна част от интелигенцията в Македония
 е формирана от хора, получили образованието си
благодарение на българската държава 
Снимка: Old Prilep 
сп. Македонски преглед, год. XIII, 1991, № 4. Танчев, Иван. Младежи от Македония, учили в eвропейски учебни заведения с материална помощ от българската държава (1879-1892)... 143–150

     През Възраждането младежи от Македония, както и от други области на България, получават стипендии и парични пособия еднократни помощи от български благотворителни организации, за да продължат или да завършат образованието си в средни, специални или висши учебни заведения в различни европейски градове. Такива помощи са отпускани например от Добродетелната дружина със седалище в Букурещ. Същата организация продължава народополезната си дейност и след Освобождението, запазвайки принципа обезателно да включва сред стипендиантите си младежи от Македония [1].

 През следосвобожденските години несравнимо по-голям принос за паричното подпомагане на такива младежи има обаче българската държава...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024