Възпоменателна научна сесия на МНИ в Благоевград

21/11/2016

   На 18 ноември в залата на Регионален исторически музей Благоевград се проведе възпоменателна научна сесия, посветена на изследователските приноси и обществените заслуги на починали членове на Филиала на МНИ в града. Тя премина под надслова: "Да си спомним за колегите, които с талант и отговорност градяха делото на нашето научно и родолюбиво сдружение през годините" и беше ръководена от председателя на Филиала, проф. д-р Илия Гюдженов.

 За научното дело на първия председател на нашето регионално звено в Благоевград доц. д-р Йордан Ванчев говори доц. д-р Валентин Китанов от ЮЗУ „Неофит Рилски” (част от биографичните бележки и научни съобщения поместваме отделно). Изследователската работа на доц. д-р Евдокия Христова, особено в областта на българската диалектология и по- специално говора на българите в Албания, представи проф. д.ф.н. Антони Стоилов. Обемното наследство на историка, доц. д-р Георги В. Димитров с акцент върху изследванията му върху малцинствено-бежанския въпрос в българо-гръцките отношения след 1919 г. представи доцент д-р Кристина Попова от ЮЗУ.

 Изключително ценни за българската археология са изследванията на Борис Цветков за поселищния живот в долината на Средна Струма. За неговите приноси говори Цветана Комитова от Регионалния исторически музей. Докторът по педагогика Христо Тасев остави в наследство редица монографии, студии и статии за просветното движение в Мелнишко, Петричко и Демирхисарско, за ролята на Българската екзархия в развитието на училищното дело в региона. Те бяха припомнени от д-р Георги Тренчев.

 Един от авторитетните музейни работници с многобройни изследвания, статии, съобщения, популяризаторски изяви за национално-освободителното движение в Пиринския край е н.с. в РИМ Георги Стоянов. За него разказа Елена Чалгънова. Доц д-р Иван Петров от ЮЗУ представи наследството на уважавания общественик, учител и изследовател Христо Мечкаров, автор на ценната книга за Българското Беломорие „Земя в пространствата на спомена”, а Любима Петрова от Държавен архив – Благоевград разказа за Кунка Дашева, оставила поучителен пример за последователност и висока компетентност в популяризирането на ценни за регионалната история документи, съхранявани в архива.

 Д-р Илко Дренков представи накратко примера в изследователската и преподавателската работа на рано отишлия си историк Стоил Пищалов. След проведеното обсъждане, в храм „Въведение Богородично” отец Петър отслужи заупокойна молитва.

 Димитър Шалев

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024