Дейността на БПЦ в Македония (1941 - 1944)

30/07/2017

сп. Македонски преглед, год. XXII, 2001, № 2. Хаджийски, Ив. Българската православна църква във Вардарска Македония през 1941-1944 г.… 71 - 94.

...През пролетта на 1941 г. в Скопско-Велешката епархия има 37 мъжки и девически манастира. Повечето игумени и игуменки приемат върховенството на БПЦ, незначителна част си заминават за Сърбия. В епархията 145 енории са заети от свещеници македонски българи. Временно са завеждани от командировани свещеници 21 енории, 23 енории са останали незаети, или общо в Скопско-Велешката епархия е имало всичко 189 енории. 

Тъй като много млади свещеници от Скопско-Велешката и Охридско-Битолската епархии са завършили сръбски семинарии в Битоля, Призрен и Карловци, много трудно говорели и пишели на български език, въпреки че са имали български произход, е предложено през лятото на 1941 г. в старите предели на България, в Софийската семинария и другаде, да бъде проведен с тях специален курс...

Целият материал четете по-долу:

    

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024