Как изхвърлиха "Ъ" от азбуката в Македония

27/07/2017

Одобрените букви от първата езикова комисия
в Скопие
сп. Македонски преглед, год. XXII, 2001, № 2. Кочев, Ив., Н. Николов. За фонемата ъ и нейното отбелязване в „Стенографски белешки од првата јазична комисија (факсимил)“. Cкопje, 2000 г. … 5 - 32.

Проблемът за фонемата ъ и за нейното графично отбелязване или неотбелязване в азбуката на съседна Р Македония вълнува духовете на тамошните лингвисти и общественици в продължение на повече от половин век. Този проблем не е лингвистичен, а е измислено политически. 

В него сърбите и сърбоманите в Р Македония са съзирали белег за “българщина”, който трябва да бъде прогонен, независимо от това, че звукът и фонемата ъ реално съществуват както в народния език, така и в съчинената скопска норма. 

Исторически погледнато, също няма основания ъ да не бъде отбелязвана, тъй като цялата писменост на Кирил и Методий до средата на ХХ в. в географската област Македония употребява и отбелязва този звук. Скопските лингвистични “политичари” начело с небезизвестния сръбски платен агент в Македония Благой Конев (Благоjа Коневиk, Блаже Коневски, Блаже Конески) чрез изхвърлянето на ъ от азбуката нанесоха удар най-вече на Климентово - Наумовата традиция в самата Македония...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024