МНИ на мисия в Света гора

04/07/2017

сп. Македонски преглед, год. XXXVI, 2013, № 3. Проф. д.ист.н. Трендафил Митев. Македонският научен институт на мисия в Света гора… 15 - 35.

Македонският научен институт (МНИ) в София вече 90 години е един от основните фактори в структурата на българската академична наука, който разпространява своите издания по целия свят. Така институцията съдейства на световната хуманитаристика да се ориентира правилно в проблематиката, свързана с историята, езикознанието, постиженията на литературата, етногра- фията и етническите взаимоотношения в Югоизточна Европа.

 Досега обаче, по ред обективни причини от епохата на Студената война, институтът не е имал възможност да изпраща научната си продукция до най-старата библиотека, съхранила ценни следи от средновековната българска и славянска култура - тази в светогорския манастир „Св. Георги Зограф" на Атонския полуостров. В същото време на българските учени отдавна са добре известии пре- тенциите на македонизма да постави ръка и върху тази светиня на славянска- та цивилизация. Поради това отдавна се обмисляше идеята МНИ да органи- зира посещение на Света гора, по време на което да дари цялата научна продукция на неговите сътрудници през последния четвърт век.

Така всички, който посещават светата обител, да могат да се запознават чрез книгата с исти- ната по българската национална проблематика...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024