Стефан Стамболов и македонският въпрос

29/01/2018

Стефан Стамболов
 сп. "Македонски преглед", г. ХVIII, 1995, кн. 4, Мичев, Д. Стефан Стамболов и македонският въпрос..., 55-78.

...Като регент и по-късно като министър-председател Ст. Стамболов стана идеолог и практически осъществяваше една нова линия по националния въпрос. 

Тя най-общо се изразяваше в следното: да се поддържат приятелски отношения към сюзерена Турция и лоялно отнасяне към турците в България; масова просвета на българското население, права на българската църква и общините в Македония и Тракия, за да узрее сред него идеята за политическо освобождение; създаване на военна и добре въоръжена армия, която чрез война да подкрепи усилията на македонските и тракийските българи за национално освобождение и обединение. 

И в изпълнение на тази политика министър-председателят Ст. Стамболов не жалеше средства, за да субсидира Екзархията и армията, упражняваше дипломатически натиск върху султана за отстъпки по българското училищно и църковно дело и за българските общини...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024