Марко Цепенков и неговото дело

12/02/2018

Марко Цепенков
сп. "Македонски преглед", г. ХVIII, 1995, кн. 3, Живков, Т. Ив. Марко К. Цепенков и неговото дело..., 31–50

През 1889 г. се появява на бял свят първият том на една поредица, която е от особено значение за славистиката и, по-широко, захуманитарната наука в Европа - "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина" СбНУ. Именуван тогава "Министерски сборник", СбНУ ще има сложна съдба, но независимо от превратностите на времето, ще оцелее и до днес. Една от сигурните причини за това е в неговия замисъл - да бъде не само периодично издание, но и своеобразна научна институция. 

Негов начинател е един от най-известните учени на България проф. д-р Иван Д. Шишманов - първият му редактор, авторът на програмната студия, организаторът на това дело за повече от десетилетие. И още в първия том на СбНУ става ясно, че чрез негжо ще се изявят най-вече автори, които търсят признание за България и българите и създават градиво за това познание...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024