Македонските българи и Първата световна война

09/02/2018

Партизански отряд, съставен от четници на ВМОРО,
 1915-1917 г.
сп. "Македонски преглед", г. ХVIII, 1995, кн. 3, Гоцев, Д. Националноосвободителната борба на македонските българи по време на Първата световна война (1914–1918)..., 5–30

В българската история второто десетилетие на ХХ в. е изпълнено със съдбоносни и драматични събития, които определят съдбата на народа ни за десетилетия напред. Само за шест години 1912-1918 България, мобилизирайки всичките си ресурси се вклюми в три поредни военни конфликти - две балкански войни и в Първата световна война - главната цел на които беше освобождението на Македония и обединението на българския народ...

Настоящата статия, с която отбелязваме 80-та годишнина от участието на България в Първата световна война, има за задача да изясни, макар и далеч не пълно, приноса на македонските българи за осъществяване на националните идеали в периода 1914-1918 година. 

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024