Археологични и художествено-исторични изследвания из Македония (II ч.)

05/04/2018

Изглед към манастира "Свети Георги" в Старо
Нагоричане
сп. "Македонски преглед", г. XIII, 1943, кн. 4, Н. Мавродинов. Археологични и художествено-исторични изследвания из Македония (Младо Нагоричино, Старо Нагоричино, Матейче) (продълж. от кн. 2)... 88-129.

За да свършим с църквата Св. Георги в Младо Нагоричино, ние ще наведем няколко примера из архитектурата на областта. Църква сигурно градена от български майстори, но които са строили турски джамии, медресета, бани и пр., се е намирала до преди десет години в с. Град до Царево село, на юг от Кюстендил и от другата страна на Осогово [1]. 

Тя е по-късна от Св. Георги в Младо Нагоричино. Била е също цялата каменна...

Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024