Зографският манастир и българите в Македония

26/04/2018

сп. "Македонски преглед", г. XIII, 1943, кн. 3, Михаил Ковачев. Зограф и българитe в Македония през XVIII в. (известия в зографската кондика)...58-76

През есента на 1937 година ми се удаде случай да посетя Света гора. По-продължително време останах в българския манастир Зограф. В двуетажната библиотека на Зографския манастир можах да намеря редица книжовни паметници от XVIII и XIX в, които откриват просветния живот на българите от всичките краища на отечеството и яката им духовна връзка със славната обител Зограф, която не веднъж е подкрепила и приютила своите братя българи [1].

От тия новонамерени книжовни паметници, на първо място трябва да се отбележи царският поменик на Зограф, който по препис от 1503 г. от по-стар поменик нарежда имената на българските царе начело с цар Бориса I, и имената на 70 хиляди българи, поклонници и дарители — всички според силите си подкрепили с нещо Зографския манастир.

Поменикът бе открит в Зограф още през 1852 г. от учения българин К. Д. Петкович...

Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024