Говорът на две български села до Солун

събота, 21 юли 2018 г.

Изглед към част от Солунския залив, началото на ХХ в.
сп. "Македонски преглед", Милетич, Л. Към речника на говора в селата Сухо и Висока, Солунско..., 133—140

 Господин Малецки в посочената втора част на труда си обнародва речнишки материал по говора на селата Сухо и Висока (Солунско).  И този труд на Малецки, резултат на негови неотдавнашни езикови изследвания по южна Македония, е важен за вашата диалектология в няколко отношения. Авторът предава фонетически записан от него речничешки материал от Сухо, а отчасти и от с. Висока. 

Освен това г-н Малецки...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2021