Говорът на две български села до Солун

21/07/2018

Изглед към част от Солунския залив, началото на ХХ в.
сп. "Македонски преглед", Милетич, Л. Към речника на говора в селата Сухо и Висока, Солунско..., 133—140

 Господин Малецки в посочената втора част на труда си обнародва речнишки материал по говора на селата Сухо и Висока (Солунско).  И този труд на Малецки, резултат на негови неотдавнашни езикови изследвания по южна Македония, е важен за вашата диалектология в няколко отношения. Авторът предава фонетически записан от него речничешки материал от Сухо, а отчасти и от с. Висока. 

Освен това г-н Малецки...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024