Живот и дейност на Партeний Зографски

08/08/2018

сп. "Македонски преглед", г. Х, 1936, кн. 1-2, 31-102. Томов, Ф. Живот и дейност на Хаджи Партений. архимандрит Зографски, епископ Кукушко-Полянски и митрополит Нишавски..., 31—102

За тоя многозаслужил и измъчен деец по българското възраждане и църковните борби на българите никой до сега, освен Лазар Димитров (вж. „Известия на семинара по славянска филология при университета в София за 1904 и 1905 години, стр. 359—380), не се е заел по-цялостно да опише неговия живот и неговата народополезна и книжовна дейност.

Той е почти забравен. Затова от ред години насам си бях поставил за задача да събера данни от всевъзможни източници (свидетелства на негови роднини, стари негови съотечественици и съратници и ред други писменни документи, които посочвам на съответното място) за да науча живота му та да дам по-голямо осветление на образа на тоя бележит народен общественик...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024