Българските села в Солунско

09/08/2018

сп. "Македонски преглед", г. VIII, 1933, кн. 4. Караманов, Вл. От Кукуш през Лъгадина до Бешик гьол (Пътни бележки)..., 55-70

Случи се, че по служебна работа, в качеството си на кукушки окръжен управител, трябваше на 16. XII. 1912 год. да замина незабавно за гр. Лъгадина и оттам до Бешикгьол. 

На това пътуване за пръв път се запознах с тая у нас малко известна крайморска македонска област, a също така и със смесеното там българско, гръцко и турско население...


Целият материал четете по-долу:

 

 Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024