Св. Иван Рилски - небесният покровител на България

19/10/2018

сп. "Македонски преглед", г. XI, 1938, кн. 3-4. Трифонов, Ю. Бележки върху известия за св. Иван Рилски..., 77112


След причисляването на Св. Иван Рилски към будителите на българския народ, интересът към неговия живот постепенно нараства. Между това свързаните с него въпроси все още не са задоволително проучени. Една от причините за това бе и обстоятелството, че житията му доскоро стоеха напечатани в редки и мъчно достъпни издания, и то не по най-добри изводи. Едва в 1936 г. проф. Й. Иванов издаде критично всичките 6 жития...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024