Езикът на българите в Косово

16/12/2020

Преди няколко месеца повече от 500 нашенци в Косово
 обявиха, че са българи по произход

Снимка: Таня Мангалакова, balkanguru.blogspot.com
сп. "Македонски преглед", 2018, кн. 3. Проф. д-р Лучия Антонова-Василева. Езикът на българите в Косово... 93-102

"...Жителите на Раховец определят своя език като бỳгарски или като смесен – бỳгарски и срłпски. Така на моето обяснение, че искам да чуя как говорят в техния град, млада жена, дъщеря на моята първа събеседничка, спонтанно сподели:

Слùчно (същото, подобно сръб.) кòй... мàло сръпскʼи, мàло бỳгарскʼи, свè помèшано;..."

"...Според изследванията на местните краеведи населението в областта Гòра, разположена в граничните райони между Южно Косово и Северозападна Македония, е старо преселническо. Назиф Докле допуска, че гораните са потомци на богомилите, преселници по тези места от изток от територията на България... Както е известно, движението на богомилите и гоненията срещу тях се развиват в периода X – XIV в...."

"...Очевидно е, че въпреки историческите и политическите превратности споменът за българския произход и българския език е жив в Призренско.

Най-ярките езикови особености, между които наличието на звук ъ, изясняването на предната ерова гласна в е, аналитизмът на именната система и отсъствието на инфинитива в глаголната система, в Косово се пазят не само в говорите в областите Гòра и Жупа, но и в редица други селища..."

Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024