Гоце Делчев и нашата съвременност

17/12/2020

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 1. Гоцев, Д. и Ст. Германов. Гоце Делчев и нашата съвременност... 5–22 

На 23 януари 1997 г. се навършват 125 години от рождението на Гоце Делчев, най-видният деец на националноосвободителното движение в Македония и Одринско от неговото зараждане до навечерието на Илинденско-Преображенското въстание. 

Близо едно десетилетие той заедно с Д. Груев е всепризнат идеолог, организатор и ръководител на ВМОРО, подвижен член на Централния комитет, задграничен представител в София, главен ревизор на четите в Македония и Одринско и сам е войвода на чета. Призван и натоварен с тези функции той обикаля родната земя и спечелва эавинаги вярата и обичта на поробените българи. 

Неговото име и апостолската му дейност са дълбоко вплетени в съвременната ни история Не случайно името на Гоце Делчев, както в миналото, така и днес предизвиква огромен интерес сред поети, писатели, художници, учени-изеледователи. 

Още в 1904 г. в кратка и емоционално написана биография П. К. Яворов разкрива личността и делото на бележития апостол и революционер.1 Историческата наука е посветила редица изеледвания за живота и делото на Г. Делчев2, публикувани са поредица документи от български, френски и английски архиви, както и публикации в чуждия печат. 

Въпреки това все още има неизяснени моменти от дейността и особено обстоятелствата около смъртта на революционера. Дълг на историческата наука е да продължи търсенето на документи у нас и в чужбина за Г. Делчев. Това се налага и от факта, че някои историци в Скопие правят опити да представят в превратна светлина цялостния живот, идеологията и българската революционна същност на апостола, да му приписват посмъртно идеи, конто той никога не е изразявал приживе3...

Целия материал по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024