Учителите в революционното движение в Македония и Одринско

16/09/2019

сп. "Македонски преглед", г. XXV, 2002, № 2. Славчо Гоцев Ролята на народните учители в революционното движение в Македония и Одринско (1893-1903 г.)... 109-130

Първите апостоли на идеята за създаването на всенародна революционна организация излизат главно от българските средни училища, от редовете на интелигенцията. Най-голям е броят на учителите, които създават и ръководят революционните комитети в Македония и Одринско. 

Между шестимата основатели на ВМОРО в Солун през октомври 1893 г. петима са учители — Даме Груев, Иван Хаджиниколов, Петър Попарсов, Антон Димитров, Христо Батанджиев.

Учител бил и легендарният апостол на революцията в Македония и Одринско — Гоце Делчев. Из средата на учителството излиза огромен брой други видни и много заслужили революционни дейци като Гьорче Петров, Христо Узунов, Христо Матов, Никола Карев, Христо Попкоцев, Тодор Лазаров, Тодор Александров и други.

Иван Хаджиниколов пише в спомените си, че още преди създаването на ВМОРО той търсел съмишленици из “средата на учителството”. В състава на ЦК на ВМОРО се редуват главно учители-революционери: Даме Груев, Христо Коцев, Димитър Мирчев, Иван Гарванов, Александър Димитраков, Борис Мончев, Иван Сапунаров и други. 

 Не остават назад и жените учителки-революционерки. Учителка е и героинята Екатерина Симитчиева от Куманово, промушена с щик от турския аскер, Славка Чакърова Пушкарова, Люба Кюпева и много други заслужили учителки в революционното дело, или загинали в пламъците на борбата. 

 Повечето от учениците, завършили Солунската и Битолската гимназия, а също и Скопското и Серското педагогическо училище, както и Одринската гимназия, след напускането на училището стават учители и революционни дейци и обикновено заемат отговорни места в революционните комитети и в четите на революционната организация. 

 Трябва да отбележим и факта, че в периода 1893 — 1912 година революционното дело в Македония и Одринска Тракия поглъща най-добрите водители на ВМОРО — учителите. Те прегръщат святото народно дело и предано му служат, като жертват семейство, кариера, свободата и дори и живота си, но остават верни на клетвата дадена пред знамето на ВМОРО и я следват докрай...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024