Неврокопско по време на Илинденско-Преображенското въстание

05/09/2019

сп. "Македонски преглед", г. XXVI, 2003, № 3. Марков, Иван. Въоръжени акции в Неврокопско по време на Илинденско-Преображенското въстание... 95-99

Въпросът за въстаническите действия в Неврокопския край през лятото и есента на 1903 г. все още не е изследван задълбочено. Открит остава и въпросът за издирването и проучването на оцелелите документи в централните и регионалните архивохранилища. 

Известно е, че след Берлинския конгрес (1878 г.) и в Неврокопския край местното българско население продължава с нова сила борбата си за национално освобождение и единение. През 1894 и 1895 г. в Неврокоп и повечето от селата на Неврокопска околия се изграждат тайни комитети на ВМОРО. 

Започва усилена работа за набавянето на оръжие, за създаването на яташка мрежа и организирането на местните чети и селските милиции. Усилията в тази насока обаче се натъкват на редица пречки и трудности, поради което в самото навечерие на въстанието подготовката и тук все още не е завършена. Особено остри трудности предизвиква фактът, че в Неврокоп е дислоциран голям турски гарнизон. 

Негативно влияние оказва и верската отчужденост на значителна част от помохамеданченото българско население в родопската част на района. В началото на месец януари 1903 г. лично Гоце Делчев посещава Неврокопско. В с. Баничан той се среща с дейците на OK на ВМОРО в Неврокоп, които му съобщават вестта за взетото в Солун решение за вдигането на въстание през лятото на 1903 г. 

Именно неврокопчани стават организатори на съвещанието на Гоце с дейците на Серския революционен окръг в Каракьой и при пещерата Капе, където се обсъждат възможностите за ограничаването на репресиите и загубите след въстанието...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024