Българската кауза на мирната конференция в Париж, 1947 г.

11/12/2019

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 1.
Проф. д-р Веселин Трайков. Българската подготовка за Парижката мирна конференция през 1947 г. и Македония... 23- 41

"...Нешироко въпросът за отношенията с Югославия се засяга в едно изложение, подготвено по нареждане на ръководството на Министерството на външните работи от Христо Тренков - то е предназначено за англо-саксонски политически среди. В него Македония се разглежда като мост между Сърбия и България, след като са пропаднали опитите „да се посърби или побългари областта", при съпротивата на местного македонско население. 

Това обстоятелство е преценено като „притъпяване на съперничеството между България и Сърбия". Това се определя като „най-щастливо разрешение", съединяващо южнославянските народи. С него били ликви- дирани шовинистичните среди.12 

Познавам добре д-р Христо Тренков (син на прилепския войвода Йордан Тренков) и знам лично от него - аз също по това работех в Документацията - че това е директивно наложената от правителството постановка на въпроса. Тя съвпада и с внушенията, идващи от ЦК на БРП (к). В този смисъл например говори Васил Коларов пред кореспондент на ТАСС по сключването на мирния договор с България: 

„С Югославия сме тръгнали по пътя на установяване тясна дружба между нашите народи и уреждане на отношенията ни по пътя на непосредствени преговори". Въпросът за Македония при това положение не се поставя.13 Същото се повтаря и в други документи, изхождащи от Васил Коларов, тогава председател на българската делегация в Париж...“

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024