Иван Говедаров и борбите на македонските българи

06/01/2020

сп. "Македонски преглед",
Година XXV, 2002, № 3.

Петрова, Ив. Приносът на Иван Говедаров-Цариградчанина за културно-просветното и националното самоопределение на македонските българи … 69 - 88

"...През 60-те години на ХIХ в. огромната част от населението в Македония в своята общност се е формирало като неразделна част от българската нация. По численост и компактност на заселване то съставлява преобладаващия дял в сравнение с другите етнически общности в областта. 

Българите тук изявяват своето пораснало национално съзнание, като проявяват активност в църковната борба и в движението за светска просвета в името на единството на българската нация. В противовес на стремежите за установяване на гръцка духовна и национална хегемония те съхраняват своите традиции, език, вяра, култура, съзнание, като търсят и намират опора в училището и църквата, в българс- ката книжнина и фолклор. 

В своите усилия за отстояване на българския си корен и идентичност македонските българи установяват контакти с възрожденски дейци и обществено-културни институции от други области, като особено ползотворни са техните взаимодействия с цариградската българска колония. Попаднал в ръководния център на църковно-националните и културно-просветни борби, Говедаров започва успоредно с упражняването на професия да развива интензивна политическа, обществена и културна дейност. 

Той е активен член на няколко цариградски български културно-просветни дружества, които имат конкретен принос за подкрепа на македонските съотечественици: Българското читалище, основаната от него Македонска дружина, Българското благодетелно братство “Просвещение”. Спомените на Говедаров, отпечатани през 1921 г. със заглавие “Копривщица в свръзка с духовното ни и политическо възраждане” са ценен извор за историята на тези български институции..."


 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024