За торбешите в Македония

09/01/2020

сп. "Македонски преглед", година XXVI, 2003, № 1. Кювлиева, В. По обратния път на думите (за диалектизмите торбеш, торбешин и свързания с тях „рожбен обичай“ в Македония) … 137 - 138

Всичко значимо, което съпровожда нашия живот днес и в миналото, намира отражение в езика ни. Той е своеобразна регистрация на преживяното от народа ни, негова неизличима памет. Сполучлив образен израз на тази закономерност е намерил писателят Йордан Радичков, според който "човек може да се върне по обратния път единствено чрез думите"...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024