Петър Делян и българите в Моравско и Македония през XI в.

10/04/2020

сп. Македонски преглед, год. ІV, 1928, № 1, с. 1—23. Проф. Н. П. Благоев. Делян и неговото въстание в Моравско и Македония против византийците

Дeлян е важна историческа личност, а неговото въстание от 1040 година в Моравско и Македония против византийците има голямо политическо и национално значение за българите. Обаче въпреки това, доколкото ни е известно, в българската и чуждата литература няма специална студия за Деляна и въстанието му.

Историците в историите си и историческите си студии твърде на кратко говорят за Деляна. Ние, без да претендираме на пълнота и съвършенство, ще се опитаме тук възоснова на данните, с които разполагаме, по възможност по-обширно да опишем дейността на Деляна и по-ясно да изтъкнем политическото и национално значение на неговото въстание за българския народ.

За Деляна и неговото въстание за освобождение на България от византийците съобщават византийските историци и хронисти Михаил Пселос, [1] Кекавмен, [2] Михаил Аталиата, [3] Иоан Скилица, [4] Иоан Зонара [5] и деволският епископ Михаил. [6]

Михаил Пселос е бил съвременник на Деляна [7] и е взел участие в тържественото посрещане на императора Михаил IV, когато се е връщал от победоносния му военен поход против българите...

Целият материал четете по-долу:


2 коментара:

  1. Защо забранявате да се чете материала, чийто линк сте публикували,ЗАЩО ????

    ОтговорИзтриване
  2. Защо е ЗАБРАНЕНО ОТВАРЯНЕТО НА ПУБЛИКУВАНИЯ ЛИНК(ПОД СТАТИЯТА)????

    ОтговорИзтриване

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024