Райко Жинзифов като журналист

09/04/2020

сп. Македонски преглед, год. ІV, 1928, № 1, с. 31—90. Орeшков, П. Жинзифов като журналист.

От дейността на Жинзифова само неговата журналистика не е съответно установена и проучена. За да остане тъкмо журналистичната дейност на Жинзифова в сянка, има няколко причини.

Една причина е това, че българската интелигенция от епохата преди освобождението, а по наследство и тая на следващите поколения, е познавала Жинзифова изключително по неговите стихотворни работи, оригинални и преводни, но всички написани на български; Жинзифов е бил познат у нас само като поет, макар че е дал и няколко статии в тогавашните български вестници...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024