Академично дружество за борба против Ньойския мирен договор

16/07/2020

сп. "Македонски преглед", г. ХLII, 2019, кн. 4. Гл. ас. д-р Володя Милачков. Академично дружество за борба  против Ньойския мирен договор... 93 - 106 

"...Според запазения препис на протокол №1, на 20 ноември 1932 г. в 10 ч. сутринта в аудитория №2 на Държавния университет в София се провежда общо учредително събрание на новообразуваното „Академическо дружество за борба против Ньойския договор“. 

На събранието присъстват 47 студенти, за които се решава да се считат за учредители на дружеството. На събранието един от инициаторите П. Разпопов дава обяснения защо се „извиква на живот“ това ново дружество, както и пояснения за неговите цели и задачи. След прочитане на проекта за устав се открива дебат, по време на който Г. Богданов се изказва против създаването на новото дружество. 

След като му се обяснява, че Българският национален студентски съюз (БНСС) не може, всред многото си задачи, успешно да разрешава и задачите, свързани с борбата срещу срамния мирен договор от Ньой, той се съгласява с необходимостта от съществуване на новата формация. Уставът на дружеството се приема с акламации. Взема се решение членският внос да бъде в размер на 15 лв. на семестър. 

Събранието единодушно избира настоятелство на дружеството в състав: Председател – П. Разпопов; Подпредседател – Михаил Табаков; Секретар – Николай Паяков; Кореспондент – П. Илиев; Касиер – Иван Тулешков. Избрана е и контролна комисия с членове Владимир Кутиков, Сл. Косачев и Апостол Райков3..."

Целият материал очаквайте скоро...0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024