Административно-териториално устройство на Македония (1879 – 1912)

15/07/2020

сп. "Македонски преглед", г. ХLII, 2019, кн. 4. Гл. ас. д-р Станислава Стойчева  Административно-териториално устройство  на Македония (1879 – 1912)... 67 - 92 

В българската историопис представата за административно-териториалното устройство на историко-географската област Македония се свежда основно до ситуацията, описана от В. Кънчов в неговия капитален труд „Македония. Етнография и статистика“ (1900).

Това е и актуалната ситуация за границата между двете столетия. Но през първото десетилетие на ХХ в. се осъществяват сериозни административно-териториални промени в Европейска Турция. Ред български изследователи като Й. Иванов, Ат. Шопов, Д. Мишев и др. отчитат нуждата от осъвременяване в това отношение на познанията за Македония като част от късната Османска империя1. 

Опитите да се актуализира изследването на В. Кънчов имат частичен успех поради недостатъчната първична информация, изхождаща от официалните турски власти. Това обстоятелство принципно затруднява всички европейски изследователи. Данните за административно-териториалното устройство се излагат най-вече във вилаетските салнамета (годишници) и в държавните салнамета (Девлет Салнаме), които са труднодостъпни и „нечетивни“ за обикновеното население на империята...

Целият материал очаквайте скоро...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024