Българското управление в Кукушко (1913 г.)

06/04/2021

сп. "Македонски преглед"Година XIII, 1943, № 3. Караманов, Вл. Кукушкото окръжно управление извън територията на Кукушкия окръг..., 77—100

Още през време на ожесточените кукушки боеве, станали на 19, 20 и 21 юний ст. ст. 1913 година, както и на дойранските боеве през следващите два дена (22 и 23 с. м.), всички тогавашни чиновници от Кукушкия окръг напустнаха или по-верно избягаха от местослужението си и се пръснаха на по-безопасни места из новите и стари предели на царството, като с това бе прекратена всяка по-нататъшна служба от тях. 

В това опасно време от всички учреждения в окръга само Кукушкото окръжно управление продължи да служи и да проявява дейност, която продължи още няколко дни през междусъюзническата война, макар и вън от територията на окръга, като на окръжния управител бяха поверени да управлява и четири околии от Серския окръг. a именно: Демир-Хисарската, Петричката, Мелнишката и Горно-Джумайската...

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024