Какво мислеха сърбите за Македония преди 60 години

07/04/2021

сп. "Македонски преглед", г. VIII, 1933, кн. 4, Какво мислеха сърбите за Македония преди 60 години...166-168

Работата на австрийския консул в Драч. J. G. v. Hahn, Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar unternommen im Jahre 1863 (печатана в Denkschriften d. Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Classe, 16 B., Wien, 1869), e позната на всички, които са малко от малко запознати с македонския въпрос. 

В тази книга всякъде, гдето става въпрос за славянското население в Македония, Hahn направо го нарича българско. Научната стойност на тази книга е била оценена добре на времето и от сърбите, поради което на 1876 г. била преведена и издадена на сръбски под заглавие: „Путовање кроз поречину Дрина и Вардара. Превео с њемачког Мих. Ник. Илић, Београд, 1876". 

В предговора преводачът, след като изтъква нуждата щото сърбите да познават всички съседни земи, пише: „Једино ради ове узајмице, ради тога да се разшири y мојих другова војника (којих се читава ствар по најпре и тиче) познавање земље и народа овога, — и латио сам се y слободним часовима мојим y Ужици 167 да преведем ово дело вреднога путника Хана. 

У тексту старао сам се једино да разумем и преведем мисли писца и ту, надам ce, да не ћe бити много погрешака. Па с тога гледишта, що сам овај превод по најпре наменио да се њим користе моји другови војници, и решио сам се изоставити y тексту самоме шематичке прегледе племена Мусака, Топија, Кастријота Скендербега, Бранаја и Балша од Скадре; као год и све разне грчке и римске натписе, које је писац дела било сам покупио на путу, било добио од других. Па сам изоставио и Кипертову напомену о томе, како је оно према постојећем материјалу саставио приложену карту. 

Све су те ствари y овој прилици споредније вредности." „Пуштајући овај превод y свет, сматрам за дужность изјавити моју најдубљу захвалност бившем министру војном г. пуковнику Кости Протићу, који je, удостојивши моје разлоге, уважио овај мој труд и решио да се о трошку министарства војнога штампа, без чије помоћи мени би апсолутно немогуће било другим путем издати га"...

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024