Етносите в Македония според влиятелния учен Густав Вайганд

17/11/2021

сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 3. Александрова, М. Етнолингвистичното състояние в Македония в края на миналия и началото на нашия век през погледа на немския учен Густав Вайганд..., 103–114 

В края на миналия и през първата четвърт на XX век немският учен Густав Вайганд се утвърждава като най-добрият познавач на езика и бита на балканските народи. Той започва своята научна дейност с изследвания върху езика на арумънското население в Македония[2], като дисертационният му труд „Lautlehre des Dialektes der Olympowalachen"' според лингвистите от онова време „има значение не само за романската филология, но и за оценката на езиковата си- туация на Балканския полуостров като цяло".[3] 

Дисертационната работа на Г. Вайганд трябва да се счита като част от двутомната му монография „Die Aromunen"[4]. За разлика от обнародваните преди нея сборници с арумънски текстове, които са любителски[5], монографията на немския учен е работа на лингвист, стараещ се да предаде с точна фонетична транскрипция живия говор на арумъните, да опише обективно начина им на живот и отношенията им с техните съседи в Македония. 

При пътуванията си в Македония, направени между 1887 и 1910 г., изследо- вателят наблюдава и регистрира не само езиковите особености на разглежданите общности, но и религията, морала, суеверието, празниците и обичаите на хората...

 Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024