Френска книга за етническите проблеми на Балканите

20/01/2022

Jean-François Gossiaux. Pouvoirs ethniques dans les Balkans. Paris, Presses universitaires de France, 2002. 218 p. 

сп. Македонски преглед, 2003, кн. 4. Но­ва френ­с­ка кни­га, пос­ве­те­на на ет­ническите проб­леми на Бал­каните Jean-François Gossiaux. Pouvoirs ethniques dans les Balkans. Paris, Presses universitaires de France, 202. 218 p. Рец. от проф. д.и.н. Ве­се­лин Трай­ков... 151 - 154

 Вече втори век Балканите привличат вниманието на Запада. Специално от Берлинския мирен договор през 1878 г. насам те постепенно си спечелват дори наименованието „Барутен погреб на Европа“. 

Край нямат етническите сблъсъци, породени от „големите грижи“ на Великите сили. Започва да се спори не само къде какви народности живеят, но и какво определя етническата принадлежност, кой я оценява, какво следва да се направи за правилното уреждане на безкрайните спорове...

Целия материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024