Поп Ташо от Кашина - български просветител в Мелнишко

22/01/2022

сп. "Македонски преглед", 2003, кн. 4. Атанас Кременлиев. Поп Ташо от Кашина, виден общественик, религиозен и просветен деятел в Мелнишко...141 - 150

Свещеник Атанас Павлов, споменаван по-често в историографията и мемоаристиката като поп Ташо от Кашина, е роден на 9 март 1822 г. от баща Павел и майка Николина. Родното му село Кашина, Санданско, отстои на 15 км. североизточно от гр. Мелник и е последно полупланинско селище в подстъпите към южните скатове на Пирин планина. 

Макар в турско време Кашина да е принадлежало административно към Демирхисарска каза, жителите му са поддържали интензивни връзки с крупния някога административен, стопански и културен център Мелник. Кашинци са били сред редовните посетители на прочутия в цялата околност съботен мелнишки пазар. 

Там са пласирали произведенията на своя труд, снабдявали са се с нужните за ежедневието им бакалски, занаятчийски и промишлени стоки, общували са икономически и духовно с населението от региона. Немалко кашинци като сезонни работници и ратаи са намирали препитание в мелнишките лозови масиви, винарски изби и дюкяните на богатите търговци, а някои от тях и завинаги се заселвали в града...

Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024