Ръководни дейци на македонските дружества в Бургас

08/03/2022


Шествие на бургаските македонски дружества на 26.05.1937 г. по повод годишнината от смъртта на полк. Борис Дрангов. 

Източник: Георги Дракалиев

сп. "
Македонски преглед", 2021, кн. 1. Георги Дракалиев. Ръководни дейци на македонските дружества в Бургас в периода 1921 – 1946 г…65 - 86

Предмет на настоящото изследване са легалните македонски дружества, съществуващи в Бургас в периода от края на Първата до края на Втората световна война, и по-точно от създаването на първото от тях през 1921 г. до пълното им поставяне под контрола на Българската комунистическа партия през 1946 г. 

Целта е издирване и осветляване на имената на ръководните дейци на тези дружества, които, макар и легални, са действали в пълен синхрон с нелегалната ВМРО и са я подпомагали морално и материално. Това е една напълно непроучена тема, по която няма направени никакви публикации, нито в пресата, нито в научни издания. Данните за изследването са взети от Държавен архив - Бургас, където във фонда на трите основни македонски дружества се съхраняват много документи по темата. 

Използвани са и данни от фондовете на бургаското Македоно-одринско опълченско дружество и Областната полицейска инспекция. Много преди изследвания период в Бургас са създадени и осъ- ществяват дейност други „македонски“ дружества, като най-старото от тях е „Пирин планина“, създадено на 29 януари 1895 г. 

Председател на това дружество е градският инженер Христо Станишев от град Кукуш, а в него членуват местни патриоти, голяма част от които са преселници в града от различни части на българското етническо землище. След година и половина тези от тях, които са по произход от Одринско, основават дружество „Странджа“, като целта и на двете структури е освобождението на поробените българи. 

На 2 септември 1899 г. те се обединяват в Македоно-одринско дружество и започват подготовка за въоръжено въстание. Дело на тези дейци е изпращането на чети на територията на 7-и революционен окръг на ВМОРО, създаването на т.нар. „смъртни дружини“ и всички революционни действия по време на въстанието, избухнало на Преображение в Странджа1...

Целия материал очаквайте скоро...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024