200 години от рождението на Георги С. Раковски (1821 – 1867)

09/03/2022

сп. "
Македонски преглед", 2021, кн. 1. 
Николай Жечев. Георги С. Раковски (1821 – 1867). (Към 200-годишнината от рождението му)...9 - 41

Преди две столетия, през пролетта на размирната и страшна за българите и за повечето народи на Балканския полуостров 1821 г., в старопланинския градец Котел се ражда една от най-големите фигури в новата българска история – Георги Стойков Раковски1. Неговото колосално историческо дело му отрежда завинаги почетно място в българския национален Пантеон. 

Защото неуморната, дълголетна и плодотворна дейност на Г. Раковски за развитието и подема на българското просвещение, книжнина и духовност през възрожденската ни епоха, големият му принос в общонародното движение за самостоятелна българска църква и народна йерархия, и най-вече решителният прелом, който той осъществява и могъщият тласък, който дава на стремежите за национално-политическо освобождение и независим живот, го превръщат наис- тина в едно от най-ярките въплъщения на съдбоносната и величава за всички българи епоха на националното ни възраждане. 

Неговите думи: „Любовта към отечеството превъзходи сичките световни добрини и тя е най-утешителната мисъл за человека на този свят“; „Нашата свобода от нас зависи“; „Отечество и народност са две най-хубави, най-сладки и най-утешителни речи за чувствителния человек и той жертвува за тях сичко, що има най-драгоценно на света“ и др. са като безценни скрижали в националната ни памет, превърнали са се в поучителни родолюбиви уроци за всяко следващо поколение. 

Впрочем може с пълна убеденост да се твърди, че идеите и делото на Раковски стоят в основите на борбите за освобождение и се вграждат завинаги във фундамента на новобългарската държавност...

Целия материал очаквайте скоро...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024