Безсмъртният Даме Груев (1871–1906)

06/06/2022

сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 3. Трайков, В. Безсмъртният Даме Груев (1871–1906)..., 5 – 26

 Борбата на българския народ за освобождение издигна имената на десетки големи синове, които останаха да светят в родната ни история с делата си, с подвига си, съе саможертвата си. И днес признателното потомство споменава с дълбока почит и благодарност имената на Георги Раковски, Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев, водили народа в десетилетията непосредствено преди Освободителната Руско-турска война от 1877-1878 година. Жестокият Бер- лински договор обаче остави отново под влаетта на кървава- та султанска администрация обширни области от българските земи. Под гнета на османските завоеватели остана цяла Ма- кедония, цяла Одринска Тракия. 

Близо милион и половина българи бяха отделени от свободна България и при най-тежки условия бяха принудени да се борят за подобрение условията на живот, при непрекъснат гнет от башибозушки банди, от албански разбойнически набези, от безкрайни беззакония на подкупни турски управители. Сякаш това не бе достатъчно - над нещастното българско население се нах- върлиха и гръцка и сръбска пропаганди, които не подбираха средства, за да отвърнэт българите от техния род. Отново народът трябваше да издигне свои ръководители, които да по- ведет сънародниците си в борбата за национално освобождение. 

Най-предно място сред редицата герои, посветили целия си съзнателен живот на борбата :<а национално осво- бождение, зае беземъртният Дамян (Даме) Груев... 

Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024