Развитието на българския език в Съветска Украйна

07/06/2022

сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 3. Калоянов, Вл. Към историята на писмено–регионалните норми на българския език (в бившата Съветска Украйна )... 85–100

Развитието на просветното дело в Таврия е сложен и нееднозначен процес. Още до образуването на Българския педагогически техникум в с. Преслав, Екатеринославска губерния (от 1926 г. Днепропетровска облает) на таврийска земя в края на XIX и началото на XX век са функционирали различии учебни заведения. 

Едно от тях е било централното българско училище в с. Преслав, което е просыцествувало до 1874 г. и е било преобразувано в руска учителска семинария (от 10 ноември 1875 г.). След 1917 г. с. Преслав става отново център на раз- виващо се българско образователно дело в Приазовска Таврия. Тук се разглежда целият комплекс въпроси, отнасящи се до натрапената от болшевишката партия реформа на бъл- гарския правопис от 1930 г. в Украина. 

Бруталната намеса на болшевишката просветна политика не е могла да спре напредъка на образователното дело, черпешо сили от обективно развиваща се икономика и култура в българските села и на- ционални райони (през 1924 г. са образувани Романовски - от 1926 г. Коларовски и Ботевски район в Мелитополски окръг, Благоевски в Одески, Олшански - в Първомайски окръзи). 

Въз основа на архивни документи, вестници и други издания, както и на съдържанието на редица постановления на ЦК на КП(б)У, се проследяват трудностите, конто постоянно са съпътствали хода на просветния процес в общноетта на българите (а също така на немците, евреите, гърците, поля- ците, татарите, чехите и др.) в Украина...

 Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024