Малко познат писмен документ от Югозападна България

11/06/2022

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 1. Някои наблюдения върху езика и текста на изборен апостол от XIII в. – НБКМ № 882... 93–108

"...По съдържание ркп. N1:882 представлява изборен апостол от типа на Охридския (по-нататък Охр.), Струмишкия (Стр.), Зографския (3.)... 

Ръкописът започва на л. 1 с края на перикопата за вторник на втората седмица след Пасха. До л. 316 са поместени четива за всички дни от седмицата. От л. 316 (Петдесетница) до 706 са представени перикопи за съботите и неделите.

На л. 706 - 151 се съдържа пълен месецослов от синаксарей тип. В него са отбелязани паметите на св. Петка (14окт.), св. Кирил философ (14 февруари) с тропар, св. Методий, архиепископ Моравски (6 април), също с тропар и св. Климент Охридски (27 юли). 

При имената на месеците октомври, ноември и декември са дадени и славянските наименования: м'к(с) о(к)врь реко(м) лнстого(н), л\ц НО(Б) А реко(л\) гр#(д)нь, л\ць де(к) ре(м)л\Ы ст#(д)нь...“

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024