Гръцки труд върху Югозападна Македония за периода 1940—1949 г.

16/08/2022

Сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 4. Гръцки труд върху Югозападна Македония за периода 1940-1949 г. Рец. от проф. д-р Веселин Трайков...149-154

Ιωαννου Σ. Κολιοπουλου. Λεηλασια φρονηματΦν (Посегателство върху убежденията). Т. Ι-ΙΙ. Θεσσ., 1994-1995. Т. I. То Μακεδονικ ο ζητημ α στην κατεχομεν η Δητικ η Μακεδονια, 1941 -1944 (Македонският въпрос в окупирана Западна Македония, 1941-1944). Θεσσ, 1988, 288 р.; Т. II. То Μακεδονικ ο ζητημ α στι περιοδ ο του εμφιλιο υ πολεμου, 1945-1949 (Македонският въпрос в периода на гражданската война, 1945-1949). Θεσσ., 1995, 358 р.

"...Включват се данни и за дейността на Антон Калчев, официален български представител, който според Колиопулос „успява да запише много славофони като българи" - така е представена дейността на българския офицер, който е спасил не един и двама от нашите сънародници в Южна Македония, представяни пред немците за „комунисти", а вината на конто е била, че са българи! Стига се до оттеглянето на немските войски и включването на Западна Македония отново в границите на гръцката държава. 

Следват тежките години на следвоенния период отново плащани с реки от кръв и човешки жертви от „славофонното гръцко население". Това е предмет на втория том на разглеждания труд. Том втори разглежда събитията в Западна Македония през годините 1945-1949. 

Тук предмет на анализ представлява Гражданската война в съседна Гърция, тежките последици на която отново с най-висока цена плащат „славофоните" (т.е. нашето население в Костурско, Леринско, Преспанско, Кожанско). Отново читателят може да намери интересни цифри. Пише се, че тези, който не са патриаршисти, още от по-рано носят в себе си българско народностно самосъзнание. Събитията довеждат до големи демографски промени. 

По време на борбата войските на ЕЛАС в тази Рецензии, отзиви и книгопис 15 3 облает възлизат на около 20 000 души. От тях близо 14 000 души са „славомакедонци". Посочват се цифри за откъснатите от родителите си деца от областта, изпратени на север в комунистическия блок - техният брой е наистина голям - авторът сочи около 25 000, а може би и 28 000 деца, изпратени вън от родните им места. 

От Костурско например били изпратени 4541 деца, от Леринско 5878 деца, от Кожанско 1429 деца и т.н. В тези райони 2/3 от бойците на ЕЛАС били „славомакедонци". Скъсването на Тито с Коминформа се отразява веднага на борбата. Отношенията между Гръцката комунистическа партия и НОФ (Народоосвободителен фронт) се обтягат. Дават се в текста имена на бойци в ар- мията на ЕЛАС: Божин, Търпо, Панчо, Цоцо, Делю и др. „славофони" гърци. 

Тежки са отраженията върху възрастното население. Изселват се нови към 40-50 000 души, като част от тях се озовават в Австралия, САЩ, Канада и др. Редица селища просто губят жителите си: населението в село Герман в Преспа от 2177 души спада на 439; в с. Ахил, Костурско се губят 67% от населението, Гражден губи 94% и т.н. Село Сетина, Леринско се изселва изцяло 100%. "

 Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024