Православните българи в Енидже Вардар през 1906 – 1907 г.

14/10/2022

Обща снимка на учители в българските екзархийски училища в град Енидже-Вардар, около 1905 г.

Сп. "Македонски преглед", 2021, кн. 4. Радослав Христосков. Социодемографски и антропонимни особености на българското екзархийско население. Православните българи в Енидже Вардар през 1906 – 1907 година според преброяването на Българската екзархия... 37 - 152

¨...Венчилата в Енидже Вардар са съставени от свещениците архимандрит Дионисий[1], Гоно Траев[2]  и Михаил Димитров[3], а освен тях са отбелязани и семействата на свещениците Андон и Ставри. Общият брой на семействата се равнява на 496 „венчила“ или 2359 души, т.е. средно по 4.76 души в домакинство. Общият брой на екзархистите в Енидже Вардар е много близък до числото, дадено от секретаря на Българската екзархия Димитър Мишев две години по-рано. 

Според него в Енидже Вардар през 1905 г., освен другите народности, има по 2800 българи екзархисти и патриаршисти, 240 българи патриаршисти сърбомани, 320 българи униати, 80 българи протестанти[4]. 

Можем да заключим, че повече от половината от българите в града тогава са с осъзнато българско национално самосъзнание, но са се стопили за този период с 441 души. По-трудно е да се обясни разминаването с иначе прецизната статистика на Васил Кънчов от 1900 година, в която той дава общия брой на българите в града на 4000 души[5]. Ако приемем, че половината от тях са екзархисти и в малка степен католици или протестанти, естественият прираст и вътрешната миграция към града може да са отговорни за незначително по-големия брой на българите в 1907 г...¨

Целия материал четете по-късно...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024