Непознат български диалектен текст от Въмбел, Костурско

12/01/2023


Местоположение на Въмбел. Източник: карта на Македония, издание на Македонския научен институт, 1933 г

сп. "Македонски преглед", 2022, кн. 3. Лари (Лабро) Королов. Диалектен текст от село Въмбел, Костурско – свидетелство за миналото на българите в Южна Македония през първата половина на ХХ век...67-80

Село Въ̀мбел се е намирало до албанската граница, на 40 километра северозападно от Костур (Кастория), в езиковата и етнографска област, известна като До̀лна Корѐшча. Поради трудните условия, при които Благой Шклифов е бил принуден да провежда теренната си работа, в труда му „Костурският говор“ не е включен диалектен текст от Въ̀̀мбел, и така въмбелският говор остава слабо познат. 

Представеният по-долу текст може да се счита за приложение към неговия труд, който остава до ден днешен най-доброто иследване на костурския говор. Но въ̀мбелският говор се различава от този на източните долнокорешченски села по няколко интересни лексикални и фонетични особености. Споменатите различия ще бъдат съпоставени с говора на Дрено̀вени и Га̀бреш. 

Диалектният текст, записан на 11 октомври 2004 година, е и от исторически интерес, тъй като рисува ярка картина на преследванията от страна на гръцките власти, които Донка Стефанова, нейните баща и братя, а впоследствие и цялото българско население в Гърция, претърпяват от 20-те години на ХХ в. до заминаването на Донка Стефанова и братята ѝ от селото през 1947 г. 

Въмбел е разрушен по време на Гражданската война в Гърция и жителите му масово бягат. Пръскат се по целия свят: от Ташкент (Узбекистан), когато този град е част от Съветския съюз, до Торонто (Канада). През 1927 г. селото е преименувано на Мосхохори (Μοσχοχώρι). Повечето въмблѐни (въ̀мбелци) сега са в доста напреднала възраст и с кончината им техният стар диалект ще изчезне завинаги...

Целия материал четете по-късно...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024