Васил Левски и македоно-одринските националреволюционери

11/11/2023


Сп. "Македонски преглед", 2023, кн. 2. Михаил Неделчев. Въздействието на идеите, делата и личността на Васил Левски върху македоно-одринските националреволюционери...11-20

Няма по-велико свидетелство за общобългарския характер на националната революция в този неин най-висок и последен етап, когато тя се съсредоточава най-вече в задачата за освобождаването на българите от Македония и Одринско, от всестранното въздействие на идеите и делата на Апостола на свободата и върху хората от тези все още поробени предели. 

Десетилетия след неговата трагическа гибел, аурата на Васил Левски все по-светло облъчва будните българи от тези краища, стои като пътеводна звезда в техния героичен и трагичен път към националната свобода. 

В своето стихотворение в памет на Даме (Дамян) Груев (1871 – 1906) от 1907 г. народният поет Иван Вазов (1850 – 1921) бе сложил следното четиристишие: 

Заспаха под снега юнашки сили левски, 
Угасна огнен дух, замлъкна мощна реч... 
О Македонио, ти губиш своя Левски, 
Най-верния си син, най-силния си меч. 
И веднага възгласява: „Не мре духът велик“. 

Сравнението, оприличаването на поредния трагически загинал националреволюционер, обявяването му за „Левски на Македония“, е най-високата възможна българска възхвала...

Целия материал четете по-късно...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024