Отново за поп Коста Чилев и за идването на Васил Левски в Разлог

11/12/2023


сп. "Македонски преглед", 2023, кн. 2. 
Георги Тренчев. Отново за приписката на поп Коста Савов Чилев и за идването на Васил Левски в Разлог... 53 - 70

"...Още от първите години на своята дейност Васил Левски има възможност да се запознае с редица видни дейци от Македония, които му оказват силно въздействие и спомагат за неговото израстване като революционер. В Първата българска легия в Белград през 1862 г. той се запознава с прочутия Ильо войвода (Ильо Марков) от с. Берово, Малешевско, Христо Алексиев от Скопие, Димитър Косовец (Димитър Николич Косовец), или известен още като Димитър Общи от Дяково (Скопско) и др. Известни са връзките на Левски с отец Натанаил от Кучевища (Скопско), сетнешния Охридски митрополит. 

А във Втората легия в Белград през 1867 – 1868 г. лични познати на Левски от Македония са: Спиро Джеров (загинал през 1868 г. на Бузлуджа с четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа) и Петър Мишайков от Битоля, Арсо Македонеца от Велес, Никола Трифонов от Прилеп и др.12 Известни са още контактите на Левски с Михаил Георгиев Костенцев от Ново село, Щипско, Димитър Петров Ножаров от Неврокоп, д-р Константин Робев от Охрид и др. Затова и още през първите си обиколки В. Левски изразява желанието си да посети Македония и да започне подготовка и там.

В писмо от 25 февруари 1869 г. Т. Ковачев съобщава, че Левски е бил в Тракия и в Северна България, но не е стигнал до Рила, „щото е било опасно“13. По време на първата му обиколка се говорело, че Хаджи Димитър се намира в Рилския манастир. Потвърждение на тези намерения е и друго писмо на Ковачев от пролетта на 1869 г.: „Л[евски] отиде към Солун, за да се споразумее с Х. Д…“14. 

Когато Левски започва усилено да създава мрежата на революционната организация из цялата страна, Македония не е забравена. На 20 юни 1871 г. той пише на Райчо Попхристов в Плоещ: „… пък за Македония наредено е да се свърши и там, но засега до някое време оставяме, та се туряме в пътят, отдето по-напред с парите да се сдобием, па тогава ще залегнем на първата си работа“15..."

Целия материал четете по-късно...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024