Рецензия: Българите в Северна Добруджа 1878 - 1913

25/04/2024

 сп. "Македонски преглед"Година XVIII, 1995, № 1. Жеко Попов. Българите в Северна Добруджа 1878 - 1913. Силистра, 1993 г., 512 с. Рец. от Данаил Ст. Бекяров...153 - 156

"Въпреки голямата икономическа криза, обхванала цялата страна, която се отрази много неблагоприятно и в областта на книгоиздаването на научна историческа литература, през 1993 година бяха издадени няколко ценни книги с научен характер, третиращи различии аспекти от най-новата история на нашия роден Добруджански край. 

Разглежданата книга е един много ценен исторически труд с повече от 500 страници, за тъжната, нерадостна съдба на северодобруджанските българи през периода на тридесетгодишното румънско владичество в тази наша - до 1878 година - българска земя. Издадена е под научната редакция на изтъкнатата българска историчка професор доктор Елена Стателова. 

Авторът на книгата Жеко Попов, добруджанец по произход и историк по специалност, е член на Института по история при Българската академия на науките, с научно звание стерши научен сътрудник. Автор е на множество публикации (статии, изследвания и книги), свързани с добруджанската тематика. Тази книга е плод на многогодишен труд и изследвания и в нея авторът ни дава изчерпателни сведения и описания за живота на северодобруджанските българи, след тяхното преминаване през 1878 година от турска под румънска власт..."

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024